Ülkelere Özel Pazar Analizi Raporlaması:

Türkiye ve Orta Asya'da yerel pazarların zengin tecrübesine sahip olan INFORMASCOPE, yayıncılar için ülkeye özel pazar analiz raporlarının hazırlanmasında uzmanlaşmıştır. Bilgi toplumunun lider sağlayıcıları / tedarikçileri ile olan yerel ortaklıklar, yerel pazarlar için başarılı bir iş birliğini tanımlamak ve yapılandırmak için şirketin önemli bir gücünü oluşturmaktadır.

Yerel Pazarlama ve Satış Hizmetleri Desteği:

INFORMASCOPE, global ortaklarına ürün ve alana özgü iş planları hazırlar. Temel hedef, her zaman profesyonel bir perspektifle büyümeyi ve son derece itibarlı bir iş ahlakı kurarak yerel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan sürdürülebilir bir iş merkezi yaratmaktır. İş ortaklarıyla koordineli olarak etkinliklerin sistematik olarak raporlanması ve izlenmesi de olağanüstü performansın ana etkenidir.

Ülkeye Özel Düzenlemeleri Tam Kontrol İçin Kredi Kontrol Hizmetleri:

Hükümet ve kurumsal hesaplar konusunda zengin tecrübeye sahip olan INFORMASCOPE, zaman, enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan ve müşteri memnuniyetini koruyan küresel ortaklıklar adına tüm kredi kontrol operasyonlarını gerçekleştirmek için iyi kurgulanmıştır. Şirketin en önemli süreç avantajlarından biri, bürokratik ilişkileri yönetmede zenginleştirilmiş uzmanlığından kaynaklanmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Danışmanlık
  • Pazarlama
  • Eğitim ve yerel teknik destek
  • Kredi kontrolü
  • Konsorsiyum hizmetleri
  • Olay yönetimi