Elsevier

Elsevier

Elsevier, kurumların ve profesyonellerin bilimi ilerletmelerine, sağlık hizmetlerini geliştirmelerine ve insanlığın yararı için performans gelişimine yardımcı olabilecek bilgiyi ve analizi sağlar. Modern yayıncılık şirketi Elsevier, 1880'de kuruldu. Küçük bir Hollanda yayınevinden, dünya çapında eğitim, meslek bilimleri ve sağlık toplulukları için 20.000'den fazla ürün geliştiren uluslararası bir multimedya yayınevine evrildi. Elsevier, adını orjinal Elzevir Evi’nden alır, 1580'de kurulmuş Hollandalı bir aileye ait yayınevidir.

ÜRÜNLER

Embase

Biyomedikal araştırmalarınızı dünyanın en kapsamlı biyomedikal literatür veritabanı ile geliştirin. Embase çok yönlü, çok amaçlı ve güncel bir biyomedikal veritabanıdır. 1947'den bugüne değin en önemli uluslararası biyomedikal literatürünü kapsar ve tüm makaleler Elsevier'in Yaşam Bilimleri Eş Anlamlılar Dizini ve Emtree'yi kullanarak derinlemesine indekslenir. Veritabanının tamamı aynı zamanda çoklu platformlarda da mevcuttur.

Ayrıntılı Bilgi Alın
Geofacets

Yerbilimcileri güçlendiren modern bir bilgi çözümü. Günümüz yerbilimcileri ve araştırmacılar, petrol ve gaz piyasalarındaki dengesiz koşullar ve akademik araştırma bütçelerinin azalması nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Verimlilik önemlidir ancak yerbilimciler, jeolojik verileri keşfetmek ve biçimlendirmekten daha çok analiz ve yorumlamaya daha fazla zaman harcamaktadırlar. Yerbilimciler daha iyi yorum ve öneriler yapabilmek için daha hızlı ve daha verimli bir yaklaşıma her zaman ihtiyaç duyarlar.

Ayrıntılı Bilgi Alın
Knovel

Knovel, yenilikçi yaklaşımları sağlamak ve mühendislerin güvenebileceği cevapları sunmak için teknik bilgileri, analiz ve arama araçları ile bütünleştiren bulut tabanlı bir uygulamadır. Knovel ile teknik bilgi, analiz araçları ve mühendisler için özel olarak geliştirilmiş güçlü tarama yapılanmasını keşfedeceksiniz, böylece zamandan tasarruf edecek, piyasaya daha hızlı ulaşacak ve maliyetli yeniden tasarım işlerini sınırlayabileceksiniz.

Ayrıntılı Bilgi Alın
Pathway Studio

Biyolojik araştırmaların merkezinde deneysel ve literatür verileri, analizler ve hastalık modelleri yer alır. Belirli bir gen, hastalık veya biyolojik belirteçle ilgili olarak uygulanabilir bilgiler bulmak, ilgili literatürü araştırmak ve farklı bilgi parçalarını bağlamak çok zaman alıcı ve sıkıcı bir çabadır. Bilim insanlarının insan patolojisi ya da bitki biyolojisi üzerinde yoğunlaşmış olmasına bakılmaksızın, analizler deneysel verilerin yorumlanmasını kolaylaştıran bir bilişim çözümü olarak, hastalık mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi verir ve biyolojik araştırmayı hızlandırmaya katkı sağlar. İşte Pathway Studio burada devreye girer!

Ayrıntılı Bilgi Alın
Pure

Pure, kurumunuzun araştırma ve işbirliği stratejilerine, değerlendirme egzersizlerine ve günlük iş kararlarına kanıta dayalı bir yaklaşım sağlar. Pure, kuruluşunuzun araştırma bilgilerini birçok iç ve dış kaynaktan toplar ve stratejik kararlarınızı yönlendiren verilerin gerçek zamanlı olarak güvenilir, kapsamlı ve erişilebilir olmasını sağlar. Çok yönlü bir merkezi sistem olan Pure, araştırmacılara, fakülte üyelerine ve personellere yönelik idari yükü azaltırken, kuruluşunuzun raporlar hazırlamasını, performans değerlendirmeleri yapmasını, araştırmacı profillerini yönetmesini, araştırma ağını etkinleştirmesini, keşif uzmanlığı yapmasını ve daha fazlasını sağlar.

Ayrıntılı Bilgi Alın
Reaxys

Reaxys literatürü, bileşik özellikleri ve kimyasal reaksiyon verilerini diğer herhangi bir çözümden daha hızlı alır. Reaxys, tüm bilim insanlarına kimya dünyasını keşfetmenin en iyi yollarını sunar. Reaxys, kariyerinin her aşamasında araştırmacıları desteklemek üzere tasarlanmış olup hassas kimya sorularını cevaplamak için son derece sezgisel bir çözümdür. Reaxys, araştırma konularının kendine güvenle ve kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamak için, hakemli literatür, patentler ve madde veritabanlarının benzersiz koleksiyonunda bilgi sunar. Daha iyi kararlar almak için Reaxys hassas ve doğru varlığı, reaksiyon ve sentez verilerini alır.

Ayrıntılı Bilgi Alın
ScienceDirect

ScienceDirect, araştırmacılar ve hakemli bilimsel literatür için Elsevier'nin önde gelen bilgi çözümü platformudur. Üniversite kütüphaneleri ve kurumları, araştırmacı topluluklarına ScienceDirect erişimi sunuyor. Araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler, sağlık ve bilgi profesyonelleri, bilimsel araştırmayı arama, keşfetme, okuma, anlama ve paylaşma yollarını geliştirmek için ScienceDirect'i kullanmaktadırlar. 3.800'den fazla dergi ve ScienceDirect ile ilgili 37.000'den fazla kitap başlığından makaleler bulabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi Alın
Scival

Elsevier'nin SciVal, dünya çapında 8,500 araştırma kurumunun ve 220 ülkenin araştırma performansına hızlı ve kolay erişilmesini sağlar. Eşsiz bir güç ve esneklik ile hazır kullanımlı bir çözüm olan SciVal, araştırma performansını görselleştirmenizi, akranlara göre kıyaslama yapmanızı, ortak çalışma ilişkileri geliştirmenizi ve araştırma eğilimlerini analiz etmenizi sağlar. Bugünün Ar-Ge peyzajı, araştırma yöneticilerinin kurumlarının araştırma projelerinin kalitesini ve etkisini ölçmek için daha iyi yollar hazırlamasını gerektirir. İleri veri analitiği süper bilgisayar teknolojisini kullanan SciVal, saniyeler içinde talep üzerine güçlü veri görselleştirmeleri üretmek için muazzam miktarda veriyi anında işleyebilmenizi sağlar.

Ayrıntılı Bilgi Alın
Scopus

Scopus hakemli literatürün en büyük soyut ve atıf veritabanıdır: bilimsel dergiler, kitaplar ve konferans işlemleri. Bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler ve sanat ve beşeri bilimler alanlarındaki dünyanın araştırma sonuçlarına kapsamlı bir bakış açısı getiren Scopus, araştırmaları izlemek, analiz etmek ve görselleştirmek için akıllı araçlar sunmaktadır. Araştırma küresel, disiplinlerarası ve işbirliğine dayalı hale geldiğinde, Scopus'u seçtiğinizde dünyanın dört bir yanındaki eleştirel araştırmaların kaçırılmamasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi Alın