Cyberpatient

Cyberpatient

Cyberpatient ile tıp öğrencileri; klinik karar verme becerilerini yer ve zaman gözetmeksizin geliştirebilmektedirler. Öğrenciler sanal klinik ortamında hasta hikayesi alma, fiziki muayene, tanı , tedavi ve hasta takip becerilerini uygulamalı olarak geliştirebilmektedirler. Cyberpatient ile birlikte kullanıcılar, teoride öğrendiklerini pratikte sanal bir klinik ortamında uygulama fırsatı edinmektedirler. Kendilerine atanan vakalar ile birlikte hastaya teşhis koyma, uygun testleri uygulama, tanı, teşhis ve tedavi süreçlerini yürütebilmektedirler. Öğrencilerin vaka üzerinde yaptığı tüm işlemler eğitmen tarafından görüntülenebilmekte ve sistem puanlaması üzerinden analiz yapılabilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin hatalı işlemleri ve yapılmasını istediği testler sonucu doğan maddi sapmalar gözlemlenebilmektedir..

Demo Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=osiftKESsgY