Hexintel

Hexintel

Verinin işlerin ve ticaretin temeli haline geldiği bir dünyada yaşamamıza rağmen yapısal, örgütsel ve insan kaynaklarına yönelik problemler bir çok modern örgütün veri kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesini ve bunlardan yararlanmasını engelliyor. Veri üzerinde çalışmak sıkıcı, bunaltıcı ve oldukça emek yoğun bir iştir. Her firma veri meselesiyle ilgilenmek için gerekli mali ve beşeri kaynakları seferber edemez.

Hexintel bu noktada devreye giriyor: Veritabanı sistemleri, veri ambarları, iş ve politika zekası ürünlerini tasarlayıp iş çözümlerine dönüştürerek. Hexintel böylelikle veri, iş zekası ve analitiği konularında yürüttüğü çalışmalarla araştırma dünyasını, iş örgütlerini ve kamu teşkilatlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Varolan veri yapılarına dayanarak siyasi ve ticari uzgörünün desteklenmesi için, Hexintel en parlak karar bilimcilerinden oluşan bir ekip kurdu.

Ve yine aynı nedenle, veri ve zeka ürün ve hizmetlerinin tasarım, uygulama sunumunda hayati bir ağyapı meydana getirebilmek için Hexintel ve Informascope güçlerini birleştirdi.

DataTurkey bu çalışmaların ilk meyvesidir. Bu kendine özgü platform kullanıcıların sadelik, dayanıklılık ve rahatlıktan taviz vermeksizin, tüm Türkiye'nin veri evrenine bir erişim kapısı açmasını sağlıyor.