DataTurkey

DataTurkey

DataTurkey, ülkenin ekonomik, sosyal, sektörel ve demografik verilerini tek bir erişim noktasında birleştiren ve tamamı Türk karar bilimcileri ve yazılımcıları tarafından geliştirilen bütünleşik bir veri tabanı platformudur.

Veriye ulaşmak araştırmacılar için zaman alıcı karmaşık süreçler olabilmektedir. DataTurkey, ulusal istatistik ve gösterge sistemimizdeki kurumsal dağınıklık, veriye sınırlı erişim, istatistik kalitesinin düşüklüğü, örgütsel katılıklar gibi araştırmacı ve karar alıcıların hayatını zorlaştıran problemlere bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

Düzenli bir şekilde güncellenen DataTurkey uygulaması sayesinde, 19 muhtelif kurum ve kuruluşun verilerine tek platformdan ulaşmak, verileri rahatlıkla yönetmek, statik ve dinamik raporlama yapmak, zaman serisi veya panel veri tabloları üretmek, göstergeleri grafiklere yansıtmak, tanımlanan tablo ve grafikleri çeşitli formatlarda indirmek ve kullanmak, meta veri dosyalarını incelemek mümkün olmaktadır.

DataTurkey kapsamındaki istatistik kaynakları şunlardır:

 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı (Hazine ve Muhasebat Genel Müdürlükleri) Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Türkiye Bankalar Birliği
 • Bankalar arası Kart Merkezi (BKM)
 • Türkiye Sigorta Birliği
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
 • Otomotiv Sanayicileri Derneği
 • Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği
 • Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
 • Türkiye Hazır Beton Birliği
 • Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
 • Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu